Přednášky
1. Odporuje víra rozumu?
     Úvod. Čekárna na smrt?
     I. Odporuje věda víře v Boha?
     II. Má člověk ducha a duši?
     III. Potřebujeme Boha?
     IV. Je všechno relativní?
     V. Je Ježíš Kristus podvodník nebo Bůh?
     VI. Co je největší problém člověka?
     VII. Jaké je řešení největšího problému člověka?
     VIII. Má Bůh zájem o každého člověka?
     IX. Proč Bůh dopouští utrpení?
     X. Jakému bohu slouží ateisté?
     XI. Jakému bohu slouží evolucionističtí vědci?
     Závěr


2. Je Bible věrohodná?  PDF
     Úvod - Je rozumné věřit, že Bible je poselstvím od Boha?
     I. Co mimořádného tvrdí Bible?
     II. Je Bible inspirována Bohem?
     III. Je Bible vnitřně jednotná?
     IV. Je Bible nadčasová?
     V. Byla naplněná proroctví Bible?
     VI. Existuje soulad mezi Biblí a vnějšími zdroji historických poznatků?
     VII. Existuje soulad mezi současným textem knih Bible a původními texty?
     Závěr
     ... prezentace PPT  PPT

3. Jaké je poselství Bible?
     Úvod - Co je Bible?
     I. Stvoření světa a člověka
     II. Hřích člověka a jeho oddělení od Boha
     III. Doba od vypuzení lidí ze zahrady do povolání Abrahama
     IV. Doba od povolání Abrahama do povolání Mojžíše
     V. Doba od povolání Mojžíše do povolání Davida
     VI. Doba od povolání Davida do povolání Malachiáše
     VII. Doba Ježíše
     Závěr


4. Vstal Ježíš z mrtvých?
     Úvod - Proč je důležité Ježíšovo zmrtvýchvstání
     I. Je Ježíš skutečnou postavou nebo fikcí?
     II. Prorok vlastní smrti a vzkříšení
     III. Je vzkříšení Ježíše pravdou nebo lží?
     IV. Písemná svědectví očitých svědků a podpůrné důkazy
     V. Proroctví SZ
     VI. Jiné důkazy potvrzující pravdivost svědectví svědků o vzkříšení Ježíše z mrtvých
     VII. Ukradli Ježíšovo tělo jeho učedníci?
     VIII. Nějaké jiné přirozené vysvětlení zmizení Ježíšova těla?
     Závěr


5. Jak být dle Bible spasen?
     Úvod - Co je hřích?
     I. Proč člověk potřebuje spásu?
     II. Proč věřit, že Ježíš je Spasitelem?
     III. Jak přistupovat k Ježíšovým důkazům, že je Spasitel
     IV. Jak apoštolové přesvědčili Židy, že Ježíš je Spasitel?
     V. Příběhy obrácení se na křesťanskou víru
     VI. Je křest nutný ke spáse?
     Závěr


6. Co je dle Bible církev a co je sekta?
     Úvod - Co je církev?
     I. Co je shromáždění Božího lidu ve Starozákonní době?
     II. Co je Ježíšova církev?
     III. Co je Ježíšova církev v univerzálním smyslu?
     IV. Co je Ježíšova církev v lokálním smyslu?
     V. Jak vzniká a jaký charakter, organizaci a funkci má místní církev?
     VI. Jak má probíhat křesťanská Bohoslužba?
     VII. Co je sekta?
     VIII. Jak definovat sektu?
     IX. Jak rozpoznat sekty?
     Závěr


7. Kolik je dle Bible cest k Bohu?
     Úvod - Různé cesty k Bohu?
     I. Teismus nebo ateismus?
     II. Náboženství Bible nebo ostatní náboženství?
     III. Důkaz o pravdivosti křesťanského náboženství Bible
     IV. Diskvalifikace náboženství, která se hlásí ke křesťanství
     V. Emocionalismus v náboženství
     VI. Kdo je a kdo není křesťanem?
     ZávěrBible