Bůh a rodina

1) Výchova dětí podle Bible
Training of children in accordance with the Bible

audio   USA   CZ

(autor Scott Smelser, překlad Jan Fojt, audio záznam ve formátu mp3)
(author Scott Smelser, Czech translation Jan Fojt, audio recording in mp3)

1. Mohou rodiče něco ovlivnit?
    Can parents influence anything?

2. Kdo má přednost?
    Who has the priority?

3. Rozdíl mezi dětmi a koťaty?
    The difference between children and kittens?

4. Důležité slovíčko NE.
    The important word NO.

5. Trestat nebo ne - chyba 1.
    To punish or not to punish – mistake # 1.

6. Příklady dětí bez kázně.
    Examples of children without discipline.

7. Odměněné zlobení - chyba 2.
    Rewarded naughtiness – mistake # 2.

8. Odměna za nerozdělení se.
    Reward for not sharing.

9. Děti potřebují hranice.
    Children need limits.

10. Očekávané zlobení - chyba 3.
     Expected naughtiness – mistake # 3.

11. Nedůslednost - chyba 4.
     Inconsistency – mistake # 4.

12. Nemám čas - chyba 5.
     I do not have time – mistake # 5.

13. Náladovost - chyba 6.
     Moodiness – mistake # 6.

14. Netřeba ječet.
     No need to yell.

15. Neviňte děti za své chyby.
     Do not blame children for your mistakes.

16. Test rodičovské rozvahy.
     Test of parental discretion.

17. Tátové zapojte se.
     Fathers get involved.

18. Přidej i poučení - chyba 7.
     Also add an instruction – mistake # 7.

19. Nejen zvládnout situaci - chyba 8.
     Not just to manage the situation – mistake # 8.

20. Podobenství o marnotratném synu.
     The parable about the prodigal son.7) Bible Quiz for Kids (ages 3 - 5)  USA   PDF

1. Genesis 1
2. Genesis 2
3. Genesis 3
4. Genesis 4
3. Genesis 5
4. Genesis 6

Bible